Enkel og løpende kundekontroll

Trenger du å gjøre sjekk av dine kunder for å følge hvitevaskingsloven? Vår tjeneste AMLY bidrar til å bekjempe økonomisk kriminalitet. Våre tjenester dekker sjekk ved opprettelse av nye kundeforhold samt løpende kundekontroll med rollebasert tilgang. Vi har også KYC sjekk og sikker dokumentbehandling. Kundekontroll gjøres av både privatpersoner og bedrifter. Tjenesten leveres i samarbeid med BankID AML.

Amly
Amly

Hva er Amly.no?

AMLY hjelper deg å oppfylle hvitvaskingsloven

Det er nå strenge krav til virksomheter med rapporteringsplikt til å gjøre nødvendige kundekontroller for å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. Vi har utviklet en portal for å utføre nettopp kunde sjekk av privatpersoner og bedrifter.

Løsningen vår er også perfekt for foretak som utfører KYC sjekk. For å levere disse tjenestene benytter vi bankID AML som motor for å innhente informasjon og for å oppfylle hvitvaskingsloven. All data er database separert for sikre at lekkasjer mellom systemer. Med AMLY har du kommet langt på vei med å oppfylle regelverket med å kjenne dine kunder.

Gjennomfør kundekontrollen raskere, enklere og bedre

  • Legitimere kunden digitalt med BankID, uten personlig oppmøte
  • Sjekke kunden opp mot EUs og FNs sanksjonsliste
  • Finne ut om kunden regnes som politisk eksponert person (PEP), er i nær familie eller kjent medarbeider av en PEP via Trapets’ nordiske PEP-liste
  • Få basisinformasjon som navn, folkeregistrert adresse og fødselsnummer
  • Oppdage endringer som påvirker kundeforholdet etter at det er innledet